گروه اندیشه-نیکان: حسینیه اندیشه پیرامون نامه اخیر دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم  در باب علوم انسانی اسلامی با انتشار بیانیه ای تحلیلی به پاسخ این اظهارات پرداخته است.

   

  به گزارش نیکان متن این نامه  در ادامه و به این شرح  آمده است :جناب دکتر داوری در نامه‌ی اخیر خود پیرامون علم دینی، بر بی‌نتیجه‌بودنِ سیر فعلی بحث از علوم انسانی اسلامی تاکید کرده‌اند و این وضعیت را ناشی از برخورد سیاسی با مساله‌ای علمی دانسته و سپس نظر خود پیرامون نحوه برخورد علمی با این مساله را در دو محور بیان کرده‌اند: اول این‌که علوم دینی و علوم انسانی مدرن هر یک، مسائل و روش مختص به خود را دارند و نمی‌توان با مبناقراردادنِ روش یکی از آنها درباره دیگری به قضاوت و سنجش پرداخت بلکه پس از آشنایی با علوم انسانی مدرن می‌توان در مسائل آن چون و چرا کرد که این تازه «نقد علم» است و نه «تولید علم جدید».

   

   پیرامون محور اول و در نگاه ابتدایی حقیقتا باید گفت که جناب ایشان سخنی برخلاف چارچوب‌های علمی و تخصصیِ موجود در جامعه مطرح نکرده‌اند. در واقع ایشان به عنوان رییس فرهنگستان علوم از عرصه‌های جداگانه‌ای که ادبیات تخصصی حوزه و ادبیات تخصصی دانشگاه برای فعالیت علمی خود معین نموده‌اند، به خوبی دفاع کرده‌اند و بر محترم‌شمردن مرزهایی که توسط علوم دینی و تخصص‌های مدرن تعریف شده و مبنای تعامل و سازش علمیِ این دو دستگاه در طول چهار دهه گذشته قرار گرفته، پافشاری داشته‌اند. به عبارت دقیق‌تر هنگامی که در ادبیات تخصصیِ موجود در حوزه‌های علمیه، سه عرصه «حقایق کلّی»، «جزئیات» و «اعتبارات» از یکدیگر تفکیک می‌شود و فلسفه و کلام به عنوان متکفلِ «حقایق کلی و ثابت و توصیف از هستی»، علوم مدرن به عنوان متکفل «امور جزئیِ خارجیِ متغیر» و فقه نیز به عنوان متکفل «بیان اوامر و نواهی» ـ که توسط شارع مقدس برای سعادت انسان جعل و اعتبار شده‌اند ـ معرفی می‌شوند، نمی‌توان برای پاسخ به مطالبه‌ای حق به نام «علوم انسانی اسلامی»، این تفکیک‌های علمی را نادیده گرفت و بدون تعیین چارچوب‌های جدید، چارچوب‌های تخصصی موجود را درنوردید و امروز همین موانع است که باعث شده «تولید علوم انسانی اسلامی» در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشد.

   

  از سوی دیگر آنگاه که در مبنا، «تکامل مادی» از «تکامل معنوی» تفکیک شود و خطابات شارع مقدس ناظر به تکامل معنوی انسان قلمداد گردد و نحوه تامین معاش و نیازهای زندگی روزمره، موضوعاً خارج از خطابات دانسته شود و به عقلاء و ادراکات عقلائی واگذار گردد، دیگر نمی‌توان در روبنا ادعا کرد که علوم مدرن (به عنوان مصداق ادراکات عقلائی در عصر حاضر که تکامل مادی و تامین معاش را در دست دارند)، می‌تواند و باید رابطه‌ای علمی و معنادار با علوم دینی برقرار کنند؛ زیرا همین تعاریف تخصصیِ در «فلسفه، منطق و اصولِ» موجود در حوزه‌های علمیه، این عرصه تکامل مادی را به ادراکات عقلائی (علوم مدرن) واگذار کرده‌اند و ادبیات وحی را ناظر به این عرصه‌ها نمی‌دانند.

   

  به عنوان مثال، اگر در گذشته، سفرها با درشکه انجام می‌شد و محل اتراق در میانه‌ی راه، کاروانسراها بود، امروزه مردم با اتومبیل و قطار سفر می‌کنند و استراحت در بین راه را در هتل‌ها انجام می‌دهند و هیچ یک از این دو رویه، ربطی به دین و خطابات شارع و تکامل معنوی ندارد. آنچه اهمیت دارد این است که استفاده از کالاها و طبیعت و نیروی انسانی باید در چارچوب احکام موجود در پنجاه‌وچند باب فقهی انجام شود که تکلیف مکلفین در آنها مشخص شده است. پس آنچه از ادبیات تخصصی و نخبگانی در حوزه‌های علمیه قابل استنباط است، مشروط‌شدن تمدن موجود و علوم و محصولات آن (به‌عنوان تأمین‌کننده‌ی نیازهای مادی مردم) به رعایت واجبات و محرمات فقهی است؛ یعنی جریان زندگی اجتماعی به‌مثابه یک موضوع عقلائی و مشترک میان نوع بشر تلقی می‌شود و اصل این نحوه از زندگی مورد پذیرش قرار می‌گیرد گرچه به رعایت احکام فقهی مشروط می‌گردد.

   

  البته این عقلانیت موجود در حوزه‌های علمیه، در جایگاه خود محترم بوده و برای جامعه متدینین در آن دوران ـ که به تسلط قدرت‌های کفر یا نفاق دچار شدند ـ دارای کارآمدی بوده اما امروز و با ورود مکتب اسلام به عرصه قدرت و حاکمیت، نیاز به نرم‌افزارهای دینی برای اداره اسلامی کشور به یک ضرورت آشکار تبدیل شده و دستیابی به این هدف، بدون ارتقاء ظرفیت در عقلانیت موجودِ حوزه‌های علمیه، موجب عمل‌زدگی شده و مانع تولید علوم انسانی اسلامی شده است.

   

   همچنان‌که «مطلق‌گرایی حسی» در پیش‌بینی، هدایت و کنترلِ تغییرات ـ که مبدا روش‌شناسی علوم مدرن و شکل‌گیری مسائل آن بوده ـ توسط ادبیات تخصصی دانشگاه، امکان جریان پیش‌فرض‌های دینی در علوم کاربردی را از بین برده است. در واقع چارچوب تخصصی موجود در دانشگاه‌ها دستاوردهای علمی و تکنیکی تمدن مدرن را بمثابه یک ماشین عینی می‌داند که حاصل تجربه بشر بوده و کارآمدی عینی خود را در نقاط مختلف جهان به اثبات رسانده است؛ زیرا کشور‌های گوناگون با سوار شدن بر ماشینِ «ادبیات توسعه پایدار و همه‌جانبه» و البته بعد از مدتی معین در سرسپردگی به آناتومی توسعه، به سرمنزل مقصودِ قدرت اقتصادی و رفاه مادی رسیده‌اند. پس این ادبیات تخصصی گرچه بحث‌های نظری پیرامون این ماشین عینی را به عنوان یک «ورزش فکری» بی‌اشکال می‌داند، اما هرگونه تغییر در علوم کاربردی را به ارائه «کارآمدی برتر» در عرصه تولید ثروت و علم و قدرت مشروط می‌کند؛ امری که ادبیات تخصصیِ حوزه‌های علمیه ادعایی نسبت به آن ندارد. 

   

  با این توضیحات روشن می‌شود که جناب دکتر داوری «حرف دل» را زده‌اند و  شجاعت نخبگانی ایشان در این زمینه را باید ستودنی دانست اما تأمل‌برانگیز آن است که علی‌رغم اشاره ابتدایی ایشان به «روش» و «مسائل» علوم مدرن و تفاوت ذاتی علوم دینی با علوم مدرن در این زمینه، هنگامی که صحبت از نقد علوم مدرن کرده‌اند، آن را تنها به نقد «مسائل» این علوم فروکاسته‌اند و درباره نقد «روش» علوم مدرن سکوت اختیار کرده‌اند! این در حالی است که اگر به تعبیر ایشان «علم‌های دیگر هر یک مسائل خاص خود دارند و با روش خاص به تحقیق و پژوهش در مسائل می پردازند و ملاک درستی و نادرستیشان رعایت روش است. هیچ علمی را با ملاک بیرون از آن نمی توان سنجید»، پس کلید اصلی برای بازشدن قفل تولید علوم انسانی هنگامی بدست می‌آید که از سکوت درباره «روش» یا واهمه از بحث پیرامون آن دست برداریم و برای اصلاح تفکیک‌های پیش‌گفته، در نسبت بین روش علوم دینی و روش علوم دانشگاهی بیاندیشیم تا نسبتی جدید میان منطق صوری و منطق سیستمی برقرار شود و مبنایی که این دو ساحت را با یکدیگر به هماهنگیِ قاعده‌مند برساند و کیفیت جریان دین در عرصه تکامل مادی را روشن کند، تولید گردد. البته کسی که مدعی ورود به این عرصه پیچیده و دشوار شده تا از موضع روش، «مطالبه انقلاب اسلامی برای تولید علوم اسلامی در جهت اداره کشور» را محقق کند، مرحوم علامه آیت‌الله سیدمنیرالدین حسینی‌الهاشمی می‌باشد که با ورود به بحث «فلسفه منطق‌ها»، توانسته به یک مبنای جدید در توصیف از حرکت (اصالت فاعلیت) دست پیدا کند تا بر اساس آن، هماهنگی و ارتباط قاعده‌مند میان منطق حجیت (برای تحول در علوم حوزوی)، منطق معادله (برای تحول در علوم دانشگاهی) و منطق مدل (برای تحول در نظام اجرا) را به سرانجام برساند و از این طریق، نظام ولایت فقیه را به عنوان حافظ پرستش اجتماعیِ خدای متعال تئوریزه کند و کیفیت جریان دین در تمامی عرصه‌های علمی و عینیِ جامعه را از منزلت روش و متدولوژی تبیین نماید.  

   

  اما محور دومی که جناب دکتر داوری در نامه خود به هم‌اندیشی علم دینی بر آن تاکید کرده‌اند، این است که علوم مدرن متناسب با نظم جامعه مدرن است و جامعه‌ای که سودای همان نظم و محصولاتِ برآمده از آن را دارد و به دنبال نظم جدیدی نیست، باید همان علوم را بپذیرد. این نکته در نگاه اولیه کاملا صحیح است و البته باید آن را تکمیل کرد که اولا علوم مدرن برای «تکامل و تغییر مقیاس در جامعه مدرن و راهبری تغییرات آن» است و نه فقط نظم در آن. و ثانیا آنچه جامعه ما در سودای آن است، نه فقط آخرین تکنولوژی‌های روز دنیاست بلکه بیش از واردات کالا و تکنولوژی، این وارداتِ «تعریف زندگی و رفاه و لذت» است که ما را در معرض خطر اسارت مدرن قرار داده و به عبارت دقیق‌تر، اگر مرجعیت تمدن مدرن در تعریف نیازهای اجتماعی و چگونگی ارضاء آنها پذیرفته شده باشد، نمی‌توان به ابزارهای علمی و مناسبات عملی برای جریان این نیاز و ارضاء تن نداد. به همین دلیل است که صرفِ تکیه به مباحثی کلّی مانند «وجود افتراقات در نیازهای جامعه اسلامی با جامعه غربی» یا «تفاوت دیدگاه اسلام با دیدگاه غرب درباره انسان» بدون این‌که اثر این افتراق و تفاوت را در وضعیت علمی و ساختارهای عینی جامعه مشخص کند، پاسخی درخور به کلام ایشان محسوب نمی‌شود.

   

  اما بخشی از این نامه که می‌تواند خواننده‌ی اندیشمند را در تعجب غرق کند، قسمتی است که جناب ایشان تفکر در تجدید عهد دینی و اندیشیدن درباره بنای یک جامعه اسلامی را به عنوان جایگزین بررسی علم دینی پیشنهاد داده‌اند. تعجب عمیق از این پیشنهاد از آنجا نشات می‌گیرد که دانشمندانی چون ایشان به خوبی می‌دانند که نه فقط ابعادی چون اقتصاد و تاریخ و حقوق و جامعه‌شناسی و…، بلکه عرصه‌هایی چون امنیت و دفاع و سیاست نیز اموری کاملا علمی دارای معادلات و فرمول‌های تخصصی و حرفه‌ای هستند که نتیجه‌ی آنها در ایجاد نظم امنیتی و دفاعی و سیاسی برای دنیای مدرن کاملا قابل مشاهده و آثار آنها با عدد و رقم وآمار و شاخصه‌های کمّی قابل ملاحظه است.

   

  پس چه شده است که حرکت عظیم انقلاب اسلامی در نفی این نظم‌های سیاسی و امنیتی و دفاعی و ایجاد نظم‌های جدید در این عرصه‌ها بر مبنای تجدید عهد دینی بر نخبگان جامعه پوشیده مانده و ناله‌های سردمداران جاهلیت مدرن از شکسته‌شدن معادلات قدرت مادی در منطقه به گوش آنان نرسیده و عکس‌العمل‌های دیوانه‌وار اهالی باشگاه قدرت الحادی در مقابل این مجاهده نورانی، مورد توجه آنان قرار نگرفته است؟! آیا فریادهای باورمندان به نظم سیاسی و امنیتی و دفاعی مدرن در ابتدای انقلاب فراموش شده که حضرت امام را به منزوی‌کردنِ ایران در جهان متهم می‌نمودند؟! آیا آن اتهام‌زنی از این حقیقت نشات نمی‌گرفت که ایرانِ پس از انقلاب، نه تنها سودای نظم مدرن در این سه عرصه‌ را کنار گذاشته بلکه به کار و ابتکار در مبارزه با آن ورود کرده است؟! آیا متحدکردن ملت ایران توسط حضرت امام برای دستیابی به استقلال سیاسی و پرداخت هزینه‌های نظامی و امنیتی آن (کودتا، درگیری‌های داخلی با گروهک‌ها و اقوام، جنگ تحمیلی و…) به جای همراهی با قطب‌های قدرت جهانی، معنایی جز تجدید عهد دینیِ امت مسلمان ایران با پیامبر اکرم در عرصه سیاست برای نفی سلطه کفر و مقابله با کفار حربی و احیاء فرهنگ بعثت در جهت استعلاء ایمانی و کفرستیزی دارد؟! آیا می‌توان ایجاد واقعیت‌های بی‌سابقه‌ توسط حضرت امام (ره) و امت در مقابله با هجمه سیاسی و امنیتی و نظامیِ جهان کفر چون:

   ـ ساماندهی سیاسی ملت در هَیأت و مساجد و نمازهای جمعه؛ به جای سرابی از مشارکت و آزادی در فرهنگ تحزّب

   ـ شکل‌گیری اطلاعات ۳۶ میلیونی و مردمی در مقابله با کوران تهدیدهای امنیتی؛ به جای تکیه به  دستگاه‌های پولادین و خشن و کاملا بسته‌ی امنیتیِ مرتبط با قطب‌های جهانی، بین‌المللی و منطقه‌ای

  ـ پیدایش جنگ شهادت‌طلبانه و اخلاقی با تکیه بر ارتش ۲۰ میلیونی؛ به جای معادلات سخت‌افزارمحور در دکترین‌های دفاعی مدرن

   را مطلقا انکار کرد و آثار ژرف آن در تغییر جغرافیای سیاسی منطقه را نفی نمود ؟! آیا قابل قبول است که اندیشمندان جامعه با گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی هنوز چشم بر این واقعیت‌های انقلابی و تداوم آن توسط رهبری و مردم ایران فروببندند و به نحوی از ضرورت توجه به تجدید عهد دینی دم بزنند که گویا انقلابی در این کشور نشده و یا اگر هم چنین اتفاقی افتاده، اکنون اثری از آن باقی نمانده است؟! آن هم در زمانی که تولید قدرت سیاسی و نظامی و امنیتی بر مبنای آرمان‌های دینی توسط نظام اسلامی به ترازی از کیفیت و کمیت رسیده که حتی برخی بازیگران مادیِ عرصه قدرت همچون روسیه، همراهی با جبهه مقاومت را موجب دستیابی به منافع خود ارزیابی می‌کنند.

   

  واقعیت آن است که انقلاب اسلامی و نظام مبارک برآمده از آن در اولین گام خود و به دلیل هجمه سخت و مستقیم ابرقدرتها به این نهال نوپا، سودای نظم مدرن در امور سیاسی و امنیتی و دفاعی را کنار گذاشت و لذا عملا با علوم و ساختارهای برآمده از آن در این عرصه مقابله کرد و به صورت میدانی و تجربی، ابزارهایی عینی جایگزینی را در برابر آن تولید نمود؛ گرچه نخبگان جامعه به دلیل گرفتاری به تحلیل‌های انتزاعی در حوزه یا نظریه‌های مادی در دانشگاه و یا دچارشدن به تألیف غیرقاعده‌مندِ این دو مبنا، توانایی مشاهده این واقعیات دینی و انقلابی را از دست داده باشند و بالتبع در میدان مهم «تئوریزه کردن تجارب انقلاب اسلامی در مقابله با جاهلیت مدرن» غایب باشند و به تعبیر مقام معظم رهبری، خواص از عوام عقب افتاده باشند! به عبارت دیگر ملت ایران به تبعیت از رهبران انقلاب به عنوان نواب عام حضرت ولی‌عصر، با تجدید عهد دینی و معنوی در عرصه سیاست و امنیت و دفاع، نظم مدرن در این ابعاد و علوم برآمده از آن را نپذیرفته‌ و دندان طمع به تامین این امور با حضور در ائتلاف‌های سیاسی رایج و پیمان‌های نظامی و امنیتی مرسوم را ــ که عرف رایج در دنیای مدرن و توصیه علوم جدید است و قاطبه ملت‌های دنیا همچنان در چنین یوغ‌هایی مشغول بردگی هستند ــ از ریشه کنده و به نیاز و ارضاء مادی در موضوعات نظامی و امنیتی تن نداده و به همین دلیل، به قطب قدرت جدیدی در عرصه منطقه و بین‌الملل تبدیل شده است.

   

  البته چشمان بینایی که این واقعیت‌های معجزگون و این فتوحات اعجاب‌برانگیز را رصد کند، قطعا از چالش‌های عمیق و ناهنجاری‌های تشدیدشونده‌ای که در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی در مقابل نظام مقدس اسلامی قرار گرفته غافل نخواهد بود چرا که به خوبی می‌داند این تجدید عهد دینی در عرصه سیاسی، بر اثر پذیرش نظم مدرن در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی به چالش کشیده شده و انفعال حوزه‌ها در برابر علوم و معادلات کاربردی غربی به اسم «ادراکات عقلائی» و اطاعت بی‌چون و چرا از آنها در دانشگاه‌ها به اسم «تجارب کارآمد بشری»، سموم علمی را در شریان اداره کشور جاری کرده و خط تولید جام‌های زهر را نه در ذهن این مسئول و کلام آن مدیر بلکه در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور به راه انداخته است. این غفلت نخبگانی، پشتیبانی تئوریک از انقلاب اسلامی را به محاق برده و آن را در برابر کنترل ناهنجاری‌ها تنها گذاشته و موجب ناکارآمدی نظام در رفع مشکلات شده و درگیری بین انگیزه‌های دینی و مدل‌های مادی، انقلاب اسلامی را ضربه‌پذیر کرده تا جایی که هر از چندگاهی دستاوردهای سیاسی و امنیتی و دفاعیِ بی‌نظیر نظام را نیز به چالش می‌کشد. تحلیل قاعده‌مند از هشدارهای مکرر و شدیداللحن مقام معظم رهبری پیرامون «خطر ارتجاع و انحراف از اهداف انقلاب»، «خطر تحریف شخصیت امام»، «خطر سلب هویت انقلابی از نهادهای مختلف نظام»، «خطر از دست‌رفتن استقلال کشور در دهه‌های پر تغییر آینده»، «خطر باقی‌ماندن صورت و شکل نظام و خالی‌شدن آن از سیرت و محتوای الهی» نیز همین واقعیت را به تصویر می‌کشد. بنابراین اگر قرار به تجدید عهد معنوی و تفکر درباره بنای جامعه اسلامی باشد، این امر بدون تحلیل عمیق از دستاوردهای ملت ایران و نظام اسلامی و توجه به ثروت‌های عظیم و عهدهای تجدیدشده‌ای که هم‌اکنون جمهوری اسلامی طلایه‌دار آن است، امکان‌پذیر نخواهد بود و اساسا تئوریزه‌شدن همین تجارب عملی و دستاوردهای میدانی توسط دانشوران حوزه و دانشگاه است که راه را برای تکرار آن در ابعاد جدید روشن می‌کند و بستر رهایی از اسارت در بندهای فرهنگی و اقتصادیِ نظم مدرن را فراهم می‌آورد.

   در واقع خمینی کبیر (قدس سره) به عنوان بنیانگذار تجدید عهد الهیِ ملت اسلام در عصر حاضر، نهضت نورانی خود را از راه افشاگری نسبت به مظالم ابرقدرت‌ها و منصوبان آنها و نشان‌دادن زنجیرهای نامرئی که توسط بت‌پرستی مدرن در عرصه سیاسی بر گرده امت محمد و آل‌محمد قرار گرفته بود، آغاز کرد و پیروان بصیر او با کنارگذاشتن معادلاتِ دشمنان بود که توانستند آتش عناد و انکار قدرت‌های بزرگ را که با انواع توطئه‌های نظامی و اطلاعاتی و سیاسی برضد ملت ایران افروخته شده بود، به گلستان امنیت و اقتدار تبدیل کنند. امروز همین حرکت باید در مورد اژدهای هفت‌سرِ ادبیات توسعه پایدار و همه‌جانبه و آثار خطرناک و سرطانی آن در اداره کشور اسلامی تکرار شود. زیرا مدل اداره غربی کاری جز هماهنگ‌کردن همه عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای، حمل‌ونقل، بهداشت، تغذیه، خدمات، کشاورزی، حقوقی، قضایی، نظامی، امنیتی، سیاسی و… در راستای دائم‌افزایی سرمایه بمثابه یک موجود زنده و تخصیص انسان به کالا و انقطاع بشریت در برابر آثار ماده ندارد. بنابراین اگر نخبگان بیدار شوند و برای حفظ انقلاب، احترامات موهوم را بشکنند و مفاسد فرهنگی و فجایع اقتصادیِ برخاسته از نظم مدرن را فریاد زنند و ملت و مسئولان را با کفر و بت‌پرستی مدرن در این عرصه‌ها آشنا کنند و ادبیات توسعه پایدار و همه‌جانبه را رسوا سازند، طلیعه‌ی خواست ملی برای شکستن نظم موجود و سودای نظم الهی و جامعه دینی در ملت متدین ایران شکل خواهد گرفت و مرحله جدیدی از ارتقاء ظرفیت خدمتگزاری به آستان مقدس معصومین آغاز خواهد شد که پیشنهاد اولیه برای این شروع این امر خطیر و گفتمان‌سازی در سه سطح «مسئولین، نخبگان، مردم» در آثار پژوهشی بنیانگذار حسینیه اندیشه مرحوم استاد حجت‌الاسلام‌والمسلمین مسعود صدوق تبیین شده و اخیرا در قالب دو کتاب «گفتمان انقلاب اسلامی» و «بررسی سه تئوری تولید قدرت، ثروت، اطلاع در سبک زندگی غربی و سبک زندگی اسلامی» به چاپ رسیده است.

   

  بهرحال نخبگان یکبار برای همیشه باید باور کنند که در عصر انقلاب اسلامی زندگی می‌کنند؛ عصری که ندای آن در ۲۲ بهمن ۵۷ در سراسر ایران پیچید و ملت از دل و جان آن را شنیدند و به دنبال آن حرکت کردند و هنوز هم نخبگان را به همراهی با خود فرامی‌خوانند: «این صدای انقلاب اسلامی ایران است».

   

  سوال خبرنگار تایم از حضرت امام در سال  ۱۳۵۸: «شما زندگی خیلی منزوی داشتید، شما اقتصاد جدید و حقوق روابط بین‌المللی را مطالعه نکرده‌اید. تحصیل شما مربوط به علوم الهی است، شما در سیاست و گرفتن و دادن یک زندگی اجتماعی درگیر نبوده‌اید. آیا این در ذهن شما این شک را به وجود نمی‌آورد که ممکن است عواملی در این معادله باشد که شما نمی‌توانید درک کنید؟»

   

  پاسخ حضرت امام خمینی(قدس سره الشریف): «ما معادله جهانی و معیارهای اجتماعی و سیاسی‌ای که تا به حال به واسطه آن تمام مسائل جهان سنجیده می‌شده است را شکسته‌ایم. ما خود چارچوب جدیدی ساخته‌ایم که در آن عدل را ملاک دفاع و ظلم را ملاک حمله گرفته‌ایم. از هر عادلی دفاع می‌کنیم و بر هر ظالمی می‌تازیم، حال شما اسمش را هرچه می‌خواهید بگذارید. ما این سنگ را بنا خواهیم گذاشت. امید است کسانی پیدا شوند که ساختمان بزرگ سازمان ملل و شورای امنیت و سایر سازمانها و شوراها را بر این پایه بنا کنند، نه بر پایه نفوذ سرمایه‌داران و قدرتمندان که هر موقعی که خواستند هرکسی را محکوم کنند، بلافاصله محکوم نمایند.آری! با ضوابط شما من هیچ نمی‌دانم و بهتر است که ندانم.»   صحیفه امام؛ جلد ۱۱ صفحه ۱۶۰

     انیمیشن | دیرین دیرین به بهانه مرگ استیون هاوکینگ!


  چند رسانه‌ای > فیلم – انیمیشن دیرین دیرین که به بهانه مرگ استیون هاوکینگ ساخته شده است را در ویدئوی زیر می‌بینید.

  ورزش ایران,لیگ شمشیر بازی

  در پایان لیگ برتر شمشیربازی آقایان تیم دانشگاه آزاد اسلامی و بیمه معلم موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند.

  به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، ششمین هفته (هفته پایانی) لیگ برتر شمشیربازی  آقایان امروز جمعه در سالن شهید کلاهدوز تهران برگزار شد و تیم دانشگاه آزاد اسلامی در اسلحه فلوره و اپه و بیمه معلم در اسلحه سابر به عنوان قهرمانی رسیدند.

  در اسلحه سابر تیم بیمه معلم با کسب ۴۲ امتیاز و با اقتدار مقام  قهرمانی این اسلحه را کسب را کسب کرد. دانشگاه آزاد اسلامی با ۳۸ امتیاز  رتبه دوم را به دست آورد و تیم ارش مازندران و آترا ارتوپد ارومیه  مشترکا رتبه  سوم را از آن خود کردند.

  در بخش اسلحه اپه دانشگاه آزاد با جدال سنگین با تیم بیمه معلم وکسب  ۴۹ امتیاز قهرمان شد، بیمه معلم  با کسب ۴۷ امتیاز دوم و تیم‌های خانه شمشیربازی همدان آکادمی شمشیربازی اردبیل مقام سوم مشترک را به دست آوردند.

  اما در بخش اسلحه فلوره نیز دانشگاه آزاد با کسب ۴۲ امتیاز بر سکوی نخست ایستاد. تیم بیمه معلم با ۳۸ امتیاز موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شد. همچنین دو تیم خانه شمشیربازی همدان و  خیام آسان بر مشترکا مقام سوم را سوم به خود اختصاص دادند.

  درمجموع رقابتهای سه اسلحه دانشگاه ازاد با کسب ۲۸۰ امتیاز در رقابتی نزدیک با تیم بیمه معلم برای پنجمین سال متوالی به عنوان قهرمان قهرمانان دست یافت.  تیم بیمه معلم با ۲۶۰  امتیاز دوم شد و خانه شمشیربازی همدان  با کسب ۱۲۰  امتیاز به مقام سوم رسید.

  ورزش ایران,لیگ شمشیر بازی

  این مطلب از وبسایت آپ موزیک ریپوتاژ گردیده و فقط و فقط جهت اطلاع رسانی منتشر شده است.

  دانلود آهنگ حامد سلیمی میام یه روز

  همین حالا دانلود کنید آهنگ جدید حامد سلیمی بنام میام یه روز با متن و دو کیفیت 320 و 128

  شعر و آهنگسازی : بهمن همتی زاده

  Exclusive Song: Hamed Salimi – “Miyam Ye Rooz” With Text And Direct Links In UpMusic

  Hamed Salimi Miam Ye Rooz دانلود آهنگ حامد سلیمی میام یه روز

  متن آهنگ میام یه روز حامد سلیمی

  ♪♪♫♫♪♪♯

  UpMusicTag دانلود آهنگ حامد سلیمی میام یه روز

  ♪♪♫♫♪♪♯

  حامد سلیمی میام یه روز

  منبع : دانلود آهنگ حامد سلیمی میام یه روز

  روایت کمال تبریزی از نقشی که قرار بود زنده یاد لوون هفتوان در فیلم جدیدش بازی کند.

  در مورد جزئیات درگذشت لوون هفتوان بیشتر بدانید

  فرامرز روشنایی مدیر روابط عمومی انجمن بازیگران سینمای ایران درباره جزئیات درگذشت
  لوون هفتوان بازیگر سینمای ایران در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت: زنده یاد در سریال «عروس تاریکی»
  به کارگردانی محمود معظمی و تهیه‌کنندگی محمدرضا تخت کشیان به ایفای نقش می‌پرداخته
  اما این که ایشان سر صحنه سکته کرده است یا خیر هنوز مشخص نیست.

  وی ادامه داد: بر اثر سکته در بیمارستان مدرس بستری بودند
  اما سکته دوم حوالی ساعت ۱۱ بود که در بیمارستان حضور داشتند اما با انجام عمل احیاء و تلاش
  پزشکان امکان بازگشت میسر نشد و متاسفانه دار فانی را وداع گفتند.

  نمایی از زنده یاد لوون هفتوان در نقش یک غسال شوخ طبع

  زنده یاد لوون هفتوان

  زنده یاد لوون هفتوان در فیلمی که قرار بود بازی کند

  روشنایی درباره مراسم تشییع پیکر ایشان گفت: لوون هفتوان از بازیگران اقلیت دینی هستند
  و قطعاً براساس شئونات ارامنه تشییع و دفن خواهد شد. ما هنوز هیچ اطلاعی از نظر خانواده ایشان نداریم .

  وی در خاتمه ضایعه درگذشت لوون هفتوان را از سوی انجمن بازیگران سینمای ایران
  به هنرمندان و خانواده محترم ایشان تسلیت گفت.

  زنده یاد لوون هفتوان در آثار سینمایی مانند «کوپال» و «هجوم» به ایفای نقش پرداخت
  و آخرین فیلم وی «کار کثیف» به کارگردانی خسرو معصومی بود که در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.

  لوون خانکلدیان هفتوان بازیگر سینما و تئاتر ۶ فروردین ۱۳۴۵ در خانواده‌ای ارمنی در محله حشمتیه به دنیا آمد.

  وی دوران ابتدایی و راهنمایی را در مدرسه ساهاکیان و متوسطه را در دبیرستان فیروز
  بهرام گذراند. در سال ۱۳۶۳ در رشته هنرهای نمایشی دانشگاه تهران پذیرفته شد و در سال ۱۳۶۹
  نمایش اسب نوشته محمد چرمشیر را به عنوان پایان‌نامه خود در رشته بازیگری و کارگردانی به اجرا درآورد.

  بازی در نقش کوتاهی در فیلم سینمایی «در کوچه‌های عشق» ساخته خسرو سینایی
  از دیگر کارهای او در این دوران است. وی وقتی در سال ۱۹۹۱ برای شرکت در یک جشنواره تئاتر در ارمنستان
  به سر می‌برد، پاسپورتش را گم کرد و نتوانست به ایران برگردد. در پی این اتفاق به مسکو رفت و فوق لیسانس
  خود را در رشته کارگردانی تئاتر از آکادمی هنرهای نمایشی روسیه دریافت کرد.

  نگاهی بر گذشته زنده یاد لوون هفتوان

  زنده یاد لوون هفتوان

  زنده یاد لوون هفتوان بازیگر خوب کشور

  لوون هفتوان در سال ۱۳۷۴ به کانادا مهاجرت کرد و با تأسیس کمپانی تولیدات هنری
  «لماز» و گروه تئاتری «ریرا» در شهر تورنتو نمایشنامه‌های متعددی را کارگردانی و اجرا کرد.
  وی به عنوان بازیگر علاوه بر ایفای نقش در چندین نمایش در برخی از آثار سینمایی همچون «صدای تاریک»
  ساخته بهروز افخمی نیز حضور داشته است.

  وی در تابستان ۱۳۸۹ پس از ۱۹ سال دوری به ایران بازگشت
  . او در ایران نیز به عنوان کارشناس تئاتر همکاری‌هایی با جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در زمینه داوری
  و انتخاب نمایشنامه‌های ایرانی و غیر ایرانی را آغاز کرد و در همین زمان پیشنهاد بازی
  در فیلم «لرزاننده چربی» و سپس «پرویز» را دریافت کرد و دور جدیدی از فعالیتهای او در ایران آغاز شد.

  هفتوان در برنامه «خندوانه» درباره علت دوست داشتن ایران گفته بود: مردم ایران گرم، صمیمی
  و پر انرژی هستند. من همیشه می‌گویم ایرانی و ارمنی هستم. ابتدا نام ایران را می آورم؛
  چرا که در ایران بزرگ شدم؛ درس خواندم، به دانشگاه رفتم. در ایران با همه تنوع فرهنگی و قومیتی،
  مذاهب در آرامش و صلح همه کنار هم هستند.

  گفتنی است؛ لوون هفتوان در فیلمهای سینمایی «کار کثیف»، «هجوم»، «کوپال»،
  «غیر مجاز»، «دراکولا»، «یک دزدی عاشقانه»، «مردی که اسب شد»، «پرویز»، «لرزاننده چربی»،
  «صدای تاریک»، و «در کوچه‌های عشق» ایفای نقش کرده است.

  زنده یاد لوون هفتوان

  زنده یاد لوون هفتوان در برنامه خندوانه

  تشییع پیکر “لوون هفتوان”

  پیکر “لوون هفتوان” بازیگر و کارگردان سینما و تئاتر با حضور جمعی اندک
  از همکارانش دوشنبه ۲۱ اسفند ماه در قبرستان ارامنه تهران ( آرامستان بوراستان) به خاک سپرده شد.

  ، لوون هفتوان بازیگر سینما و تلویزیون صبح امروز ۱۹ اسفندماه در صحنه فیلمبرداری
  سریال «عروس تاریکی» که مشغول بازی در آن بود بر اثر سکته درگذشت.

  لوون هفتوان متولد ۶ فروردین ۱۳۴۵ در تهران بازیگر و کارگردان سینما و تئاتر ایرانی-ارمنی است.
  از کارهای او می توان بازی در فیلم دراکولا، کوپال، کار کثیف، پرویز و … را نام برد.

  نامه نیوز ، فارس ، باشگاه خبرنگاران

  سرهنگ حسین عشقی  در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این خبر توضیح داد:  مراسم تبادل پیکرهای ۱۱۸ شهید دوران دفاع مقدس با حضور عشایر بختیاری استان خوزستان در مرز خرمشهر برگزار شد.

  وی افزود: پیکرهای این شهدا در جزیره بواریان، منطقه کتیبان و زبیدات عراق تفحص‌شدند و در طی عملیات «رمضان»، تک پشتیبانی «والفجر ۸» و عملیات «کربلای ۴» به شهادت رسیدند. پیکر این شهدا امشب به شهرستان ایذه منتقل خواهند شد و پس از آن به اهواز انتقال خواهند یافت.

  مسئول قرارگاه جنوب کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح یادآور شد: با توجه به اینکه بخشی از شهدای تازه تفحص شده از مشهد مقدس هستند به این شهر منتقل خواهند شد و بخشی دیگر در معراج شهدا نگهداری و برای تحویل سال آماده خواهند شد.

  این مطلب از وبسایت آپ موزیک ریپوتاژ گردیده و فقط و فقط جهت اطلاع رسانی منتشر شده است.

  دانلود آهنگ جدید ایوان بند منو دریاب

  همین حالا دانلود کنید آهنگ جدید ایوان بند بنام منو دریاب با متن و دو کیفیت 320 و 128

  شعر : حدیث دهقان / آهنگسازی : ایوان باند / تنظیم کننده : امیربهادر دهقان

  Exclusive Song: Evan Band – “Mano Daryab” With Text And Direct Links In UpMusic

  Evan Band Mano Daryab دانلود آهنگ ایوان باند منو دریاب

  متن آهنگ منو دریاب ایوان باند

  ♪♪♫♫♪♪♯

  دل به تو بستمو ول نکن دستمو آخه این دل همه چیزه یه آدمه
  آخ با چه لذتی به همین راحتی سر تو من بهم میزنم با همه ♪♪♫♫♪♪♯
  بگی جونم برات بین من با چشات راز مخفی و پنهونه یه رابطس
  ♪♪شعر : حدیث دهقان♪♪
  پیشم هر روز بمون نه یه روز در میون تو واسم واجبی آخه مث نفس
  قفلم من رو چشات بگه جونم برات من دیوونه رو دریاب ♪♪♫♫♪♪♯
  اصلا هرچی غمو عالم و آدمو دیگه ول کن منو دریاب
  قفلم من رو چشات بگه جونم برات من دیوونه رو دریاب ♪♪♫♫♪♪♯
  اصلا هرچی غمو عالم و آدمو دیگه ول کن منو دریاب
  UpMusicTag دانلود آهنگ ایوان باند منو دریاب
  رونده دلم وامونده دلم تو هرجوری میتونی راه بیا با من حساس
  جایی نرو تنهایی نرو دلمو خالی میکنم برات جای تو اینجاست
  قفلم من رو چشات بگه جونم برات من دیوونه رو دریاب ♪♪♫♫♪♪♯
  اصلا هرچی غمو عالم و آدمو دیگه ول کن منو دریاب
  قفلم من رو چشات بگه جونم برات من دیوونه رو دریاب ♪♪♫♫♪♪♯
  اصلا هرچی غمو عالم و آدمو دیگه ول کن منو دریاب
  ♪♪♫♫♪♪♯

  ایوان باند منو دریاب

  منبع : دانلود آهنگ ایوان باند منو دریاب

  این مطلب از وبسایت آپ موزیک ریپوتاژ گردیده و فقط و فقط جهت اطلاع رسانی منتشر شده است.

  اولین کنسرت خواننده قطعه دیوانه منم

  محمد زندوکیلی خواننده آینده دار و خوش صدای ایران به زودی تور کنسرت های خود را آغاز می‌کند

  او که با آهنگ دیوانه منم بی تو بی صدا میشکنم به شهرت رسید و موزیک هایش شنیده شد قرار است در شیراز اوین کنسرت خود را همراه با برادرش علی زند برگزار کند

  mohamadzand اولین کنسرت خواننده قطعه دیوانه منم

  محمد زند وکیلی برای اولین بار در سالن آمفی تئاتر جهاد دانشگاهی شیراز به روی صحنه می‌رود….
  این اجرا در ساعت 9 شب روز 25 اسفند 96 برگزار میگردد.

  بلیط فروشی این کنسرت تمام شد و محمد زندوکیلی توانست تمام بلیط های کنسرت را در مدت کمی به فروش رسانده و سُلد اُوت کند.

  منبع : اولین کنسرت خواننده قطعه دیوانه منم

  به گزارش خبرگزاری نیکان، رمان «عشق و چیزهای دیگر» نوشته مصطفی مستور به تازگی توسط نشر چشمه به چاپ چهارم رسیده است.

  این کتاب سیصد و سی و پنجمین عنوان از مجموعه «داستان فارسی» است که توسط این ناشر چاپ می‌شود.
  چاپ اول این رمان بهمن ماه امسال راهی بازار نشر شد و حالا به چاپ چهارم رسیده است. این رمان، یازدهمین کتابی است که چشمه از این نویسنده منتشر می‌کند و داستان عاشقی یک پسر جوان و چگونگی رسیدن به معشوقش را روایت می‌کند.


  این رمان در ۲۰ فصل نوشته شده است.
  چاپ چهارم این کتاب با ۱۲۴ صفحه، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۱۱ هزار تومان عرضه شده است.

  ۵۸۲۴۳

  این مطلب از وبسایت آپ موزیک ریپوتاژ گردیده و فقط و فقط جهت اطلاع رسانی منتشر شده است.

  دانلود آهنگ شیث رضایی ای کاش

  هم اکنون دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ ای کاش با صدای شیث رضایی

  شعر و آهنگسازی : مسعود صادقلو / تنظیم کننده : سعید سام

  Exclusive Song: Sheys Rezaei – “Ey Kash” With Text And Direct Links In UpMusic

  Sheys Rezaei Ey Kash دانلود آهنگ شیث رضایی ای کاش

  متن آهنگ ای کاش شیث رضایی

  ♪♪♫♫♪♪♯

  ای کاش یکم معرفت داشتی رو نقطه ضعفم دست نمیذاشتی
  ای کاش یکم آدم میبودی دلهره هامو از چشمام میخوندی ♪♪♫♫♪♪♯
  من خسته و گریون با دل غمگینو داغون تا که تنها میشم چشمام پر بارون
  UpMusicTag دانلود آهنگ شیث رضایی ای کاش
  تنهای تنهام خستم از آدما دیگه هیچی نمیخوام کاش بگذره این روزا
  من خسته و گریون با دل غمگینو داغون تا که تنها میشم چشمام پر بارون ♪♪♫♫♪♪♯
  تنهای تنهام خستم از آدما دیگه هیچی نمیخوام کاش بگذره این روزا
  ♪♪ شعر و آهنگسازی : مسعود صادقلو ♪♪
  ای کاش یکم معرفت داشتی رو نقطه ضعفم دست نمیذاشتی
  ای کاش یکم آدم میبودی دلهره هامو از چشمام میخوندی ♪♪♫♫♪♪♯
  من خسته و گریون با دل غمگینو داغون تا که تنها میشم چشمام پر بارون
  UpMusicTag دانلود آهنگ شیث رضایی ای کاش
  تنهای تنهام خستم از آدما دیگه هیچی نمیخوام کاش بگذره این روزا
  من خسته و گریون با دل غمگینو داغون تا که تنها میشم چشمام پر بارون ♪♪♫♫♪♪♯
  تنهای تنهام خستم از آدما دیگه هیچی نمیخوام کاش بگذره این روزا
  ♪♪♫♫♪♪♯

  شیث رضایی ای کاش

  منبع : دانلود آهنگ شیث رضایی ای کاش

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت نیکان فایل محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
قدرت گرفته از : بک لینکس